Mòdul de publicitat BANNER VERTICAL

  • Recomanable per promocionar a mitjà termini.
  • Banner publicitari vertical 150 × 300 px.
  • Apareix en totes les pàgines en els laterals i en la newsletter quinzenal.
  • La impressió es realitza equitativament entre tots els contractants que hi hagi aquella setmana.
  • El disseny el pot realitzar vostè o l’hi fem nosaltres gratuïtament.
  • Es pot i és convenient canviar el banner cada 45-60 dies.
  • La inversió publicitària en mòdul de banners és deaproximadamente n € / CPM (sent n el nombre de patrocinadors que tingui contractat aquest mòdul – màxim 12).

Exemple de publicitat a les pàgines del portal:

Publicidad banner vertical

Exemple de publicitat en el butlletí quinzenal: